Pevnosti a tvrze

PEVNOSTI

Pevnost Dobrošov  - 45km - Unikátní vojensko-historická památka z let 1935-1938 je součástí rozsáhlého obranného pohraničního valu proti  napadení státu fašistickým Německem.

Pevnost Josefov - 46km -  Podzemní chodby pevnosti Josefov byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře.

Tvrz Hanička - 28km - Tvrz se  nachází poblíž horských osad Hanička a Panské Pole mezi Rokytnicí  a Bartošovicemi v Orlických horách jako součást hraničního obranného pevnostního systému.

Pevnost Skutina - 23km - Nedokončená tvrz u osady Sněžné. Přístupný jeden ze dvou dokončených pěchotních srubů N-S 48 „U Stodol" a malá část podzemí.

Pěchotní srub Březinka - 36km - Pěchotní srub Březinka je železobetonová pevnostní stavba z roku 1937. Jedná se o součást linie pohraničního opevnění Československé republiky.

Pevnost Stachelberg Babí u Trutnova - 47km - Dělostřelecká tvrz, kde je umístěno muzeum čs. opevnění s vojensko-historickou expozicí (plány a modely objektů, fotografie, ukázky výzbroje...), nebyla díky Mnichovské dohodě nikdy dokončena.

Pěchotní srub Odolov - 61km - Tento srub patřil do opevnění, které patřilo k nejdokonalejším evropským pevnostním systémům a stalo se unikátní stavebně - technickou památkou připomínající vysokou technickou úroveň a umění našich předků.